mgr Krzysztof Grabarczyk rehabilitacja zabrze
o mnie metody terapii współpraca moi pacjencia cennik cennik
Metody, jakie stosuje w swojej pracy.NDT Bobath dla dorosłych - metoda stworzona przez angielskie małżeństwo w latach 40-tych XX w. Od tego czasu z powodzeniem stosowana jest na całym świecie, początkowo w pracy z dziećmi, a później także i z osobami dorosłymi. Metoda opiera się na nieustannej diagnostyce i ocenie stanu pacjenta podczas działań terapeutycznych, jak i podczas codziennych zadań. Metoda zakłada konieczność dostosowania się do innych warunków funkcjonowania osób z uszkodzeniami nerwowo-mięśniowymi i odpowiedniego działania mającego wprowadzić korekty i zapobiec dalszemu, wadliwemu rozwojowi poszczególnych układów ruchu. Podstawą są ćwiczenie całego ciała, a nie tylko poszczególnych jego partii, aby odpowiednio stymulować czuciowo organizm.


PNF - koncepcja powstała w połowie ubiegłego wieku w Kalifornii. Jest to neurofizjologiczny kompleksowy system oddziaływań terapeutycznych opartych o najnowszą wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania i leczenia organizmu człowieka. Nazwa oznacza prioreceptywne (czuciowe) nerwowo-mięśniowe torowanie narządów ruchu. Wykonywane ruchy podczas działań leczniczych naśladują naturalne ruchy człowieka wynikające z prawidłowo, codziennego funkcjonowania. Ważnym paradygmatem jest także to, że terapia ma być bezbolesna i jak najbardziej funkcjonalna- przynieść wymierne korzyści w codziennym funkcjonowaniu danej osoby.


Medycyna ortopedyczna wg J. Cyriax'a – inaczej metoda Cyriax'a. Podejście to charakteryzuje się tym, że na podstawie prostego i podstawowego badania zbierane jest jak najwięcej informacji diagnostycznych oraz za pomocą prostych działań terapeutycznych usprawniany jest jak największy obszar układu ruchu. Metoda ta dedykowana jest osobom z wszelkiego rodzaju zaburzeniami aparatu ruchu, jest wszechstronna. Podejście propagowane przez Cyriax'a znajduje swoje zastosowanie w przypadku rehabilitacji pourazowej, przeciążeniowej, bólach czy tez jako element działań profilaktycznych.


Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborna i Evjentha – czerpiące z dorobku J. Cyriax'a całościowe podejście diagnostyczno-lecznicze stworzone przez dwóch norweskich fizjoterapeutów w latach 70-tych XX wieku. Podejście to jest skierowane do profesjonalnych fizjoterapeutów, proces kształcenia jest standaryzowany. Dzięki stałemu rozwojowi tej metody techniki w niej zastosowane są empirycznie potwierdzone w swej skuteczności i bezpieczeństwie. Osoby profesjonalnie stosujące tę metodę posiadają praktyczne umiejętności badania i leczenia manualnego kończyn, kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.


Ortopedyczna terapia manualna Stanisława Legockiego - ręczne badanie i leczenie dysfunkcji elementów układu ruchu, poparte medyczną wiedzą i wynikami badań naukowych. Obecnie Ortopedyczna Terapia Manualna jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod fizjoterapeutycznych. Metoda zakłada stosowanie wielu technik terapeutycznych takich, jak masaż, relaksacja mięśni, mobilizacja i manipulacja stawów, mobilizacja tkanki nerwowej, ćwiczenia wzmacniające i koordynujące. W szkole S. Legockiego szkoli się osoby na podstawie nie tylko teorii ale i praktyki oraz doświadczeń tak prowadzącego, jak i innych autorytetów w dziedzinie terapii manualnej. Wiele działań opiera się na zasadzie „evidence based practice” - tylko techniki o potwierdzonej skuteczności.


Terapia tkanek miękkich  stosowanie różnych metod w celu likwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich. Metody mają na celu energizację mięśni, rozluźnienie mięśni czy też obszarów mięśniowo- powięziowych. Jednym z celów tego typu oddziaływań jest rozluźnianie zrostów, przykurczy mięśniowych czy zmniejszanie tonusu mięśniowego.


Stabilizacja centralna i obwodowa (Stanisław Legocki) - sposób postępowania rehabilitacyjnego opracowany przez Stanisława Legocki, pracownika szpitala w Dortmundzie, który zdobywał doświadczenie usprawniając działanie narządów ruchu niemieckiej kadry olimpijskiej. Sam również będąc sportowcem praktykuje i szkoli innych. Ciągle modyfikuje i unowocześnia podejście do zagadnień fizykoterapii. Metoda stabilizacji bazuje na zintegrowanej stymulacji ośrodkowej i obwodowej, co uzyskuje się poprzez różne techniki ruchowe i ćwiczeniowe pozycje ciała.


Techniki krótkiej dźwigni wg. Hartmann'a - metoda manipulacji stawów kręgosłupa i stawów obwodowych, polegająca na wykonywaniu krótkich i szybkich pchnięć w obrębie stawów przy bezpiecznym ustawieniu.


Neuromobilizacje - metoda leczenia zaburzeń poślizgowych struktur układu ruchu, polega na mobilizacjach rozciągowych i ślizgowych nerwów.


Koncepcja Mulligana - koncepcja oparta o szczegółowe założenia bazujące na najnowszej wiedzy z zakresu fizykoterapii i leczenia narządów ruchu. Jednym z istotniejszych założeń z punktu widzenia korzystających z technik zaproponowanych przez Briana Mulligana jest całkowita bezbolesność. Metoda zawiera w sobie stosowanie ok. 150 różnych technik, dostosowanych na podstawie kompleksowej diagnozy, do stanu i aktualnej kondycji danej osoby. Głównym elementem działań jest bezpieczeństwo, ale i podkreślanie odpowiedzialności pacjenta za poprawę swojej kondycji poprzez „zadania domowe”, czyli ćwiczenia, które może i powinien wykonywać indywidualnie.


Chiropraktyka wg. dr Ackermann'a - praca manualna z narządami ruchu oparta na wcześniejszej diagnozie. Polega głównie na manipulowaniu układem ruchu w obrębie kręgosłupa. Manipulacje zakładają również wcześniejsze rozgrzanie, jak i relaksację. Chiropraktycy wychodzą z założenie, że zdrowy kręgosłup usprawnia działanie całego organizmu i niweluje bóle pozornie z nim nie związane, a rozlane po całym ciele.


Kinesiotaping - inaczej Plastrowanie Dynamiczne- metoda wykorzystująca specjalnej jakości plastry elastyczne i bardzo wytrzymałe, dzięki którym specjalnie oklejone partie ciała zostają stymulowane i wzmocnione. Następuje też redukcja bólu.


Łańcuchy Mięśniowe GDS - metoda Łańcuchów Mięśniowych i Stawowych opracowana przez Godelieve Denys-Struyf, fizjoterapeutkę i osteopatkę. Metoda ta jest podejściem profilaktycznym, jak i leczniczym. Polega na skoncentrowaniu się nad powiązaniem mechaniki ciała z zachowaniem. Wychodzi się z założenie, że wszystkie elementy ciała są ze sobą powiązane, a mięśnie i ich otoczki są niejako łańcuchem spinającym poszczególne części ciała ze sobą. Mięśnie stają się obrazem działania mechanicznego, ale i swoistym wyrazem życia psychicznego, poprzez napięcia mięśniowe związane z emocjami, określone schematy związane z naszym stylem życia i przyzwyczajeniami itd. Podejście to zakłada działanie kompleksowe i całościowe.


Manipulacje powięzi - metoda opracowana przez Luigi Stecco, fizjoterapeutę. Metoda zapewnia szybkie i trwałe efekty. Uciskając plastyczną tkankę jaką jest powięź w miejscu jej sklejenia wpływa się na zaburzenia w obrębie stawów i mięśni. Uciskanie powięzi przynosi efekty w zakresie rozluźnienie mięśni, redukcji bólu, uwalnia sklejenia powięziowe, usprawnia ruch.
facebook youtube
szybkie menu:
2002 - 2015 ©®